Mărturisiri ale creştinilor

 

Mărturisiri ale creştinilor:

 

Chivu Emanuel

 

 

Mă numesc Chivu Emanuel, provin din Proviţa de Jos, judeţul Prahova, am 38 de ani. Am mers la biserică de mic copil, căci aşa au obişnuit părinţii. Nu înţelegeam de unde ştiu părinţii mei atâtea despre împlinirea vieţii de creştin, lucruri pe care eu le vedeam la ei: rugăciune, post, ţinerea cu stricteţe a zilelor de sărbătoare şi a duminicii, aşa cum cei ce merg la biserică nu împlinesc toţi. Am înţeles aceasta abia în 1991 când tatăl meu mi-a povestit mai cu amănuntul despre taina cuvântului lui Dumnezeu de la Pucioasa, taină începută în satul Maluri în anul 1955 prin fecioara Virginia. Abia după 1989, când se putea vorbi fără teamă de a fi urmăriţi cum au fost până atunci, părinţii mei şi alţi creştini de la Proviţa mi-au mărturisit ceea ce ei cunoscuseră şi trăiseră, unii din ei aproape chiar de la începutul coborârii cuvântului în anul 1955. Atunci am aflat de fecioara Verginica, de sora ei, Maria, pe care şi eu am cunoscută în anul 1988 în casa creştinilor din Proviţa.

În anul 1994 am venit prima dată la Pucioasa şi am văzut adunat la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului poporul care credea în Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce mi-a întărit credinţa că în cuvânt este Dumnezeu, a fost faptul că am văzut mulţi tineri, şi fete şi băieţi, care doreau să trăiască o viaţă curată, după cuvântul Domnului. Eram la şcolă, la liceu, şi nu vedeam pe nicăieri ca tinerii să se ajute unii pe alţii pentru această stare de sfântă feciorie.

În anul 1995 mănăstirea Noului Ierusalim a editat prima carte, pecetluind 40 de ani de coborâre a Cuvântului lui Dumnezeu în România. Astfel am putut afla şi mai întreg cursul istoriei tainei cuvântului lui Dumnezeu, şi am ales să trăiesc viaţa după învăţătura cărții Domnului.

Ceea ce Dumnezeu profeţise prin cuvânt de-a lungul anilor, acum devenea faptă împlinită. A spus Domnul despre căderea comunismului, despre cuvântul Lui, că va fi ştiut de toţi şi că se va face carte, şi aşa a fost. A spus Domnul încă din anul 1966: «Împleteşte cununa frate cu frate şi nu te supune morţii, nu te pierde vremii acesteia, că vine ce n-ai văzut de când te-ai născut, vine facerea pământului şi a raiului şi a Noului Ierusalim, adică sunt făcute, dar nu sunt încă pe pământ. Veniţi-vă în fire, că nu e nimeni pe lume să oprească lucrul de la Mine, dar vine Domnul pe altă parte şi tipăreşte o altă carte şi nu eşti lipsit de fericire».

După zidirea mănăstirii Noului Ierusalim a spus Domnul că în jurul acestei mănăstiri va zidi un şirag de mărgăritare. Acum, după douăzeci şi ceva de ani, când acest cuvânt s-a făcut faptă, aceste mărgăritare sunt cuvânt împlinit, împodobind frumos meleagurile din jurul mănăstirii. Enumăr câteva dintre ele: Căsuţa din deal, Casa întâlnirii, Grădina întâlnirii, Foişorul întâlnirii, Cortul alb, sub care Domnul Se întâlnește în cuvânt la sărbători cu creștinii.

Acum această taină a cuvântului lui Dumnezeu în România are atâtea mărturii şi mărturisitori, când Dumnezeu-Cuvântul a împlinit 60 de ani de istorie pe vatra neamului român, şi aş aduce aminte aici pentru toţi cei care s-ar grăbi să-şi spună părerea asupra acestei taine, aş aminti din Sfânta Scriptură cuvântul spus de fariseul Gamaliel în sinedriul iudeilor despre lucrarea apostolilor după Cincizecime: «Feriţi-vă de oamenii aceştia şi lăsaţi-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni se va nimici; iar dacă este de la Dumnezeu nu veţi putea să-i nimiciţi, ca nu cumva să vă aflaţi şi luptători împotriva lui Dumnezeu». Şi iată, Domnul nu poate fi oprit din cuvânt.

Doresc ca Domnul să pătrundă în suflete şi să ajute pe mulți să înţeleagă ceea ce nu pot înţelege acum.

 

 

 


Acasă
Înapoi
Sus