2005
Praznicul Naşterii Domnului ..... 1797
Sărbătoarea întâiului mucenic şi arhidiacon Ştefan ..... 1798
Sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare ..... 1800
Praznicul Botezului Domnului ..... 1802
Soborul sfântului Ioan Botezătorul ..... 1804
Sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan ..... 1806
Praznicul Întâmpinării Domnului ..... 1808
Duminica vameşului şi a fariseului ..... 1809
Duminica fiului risipitor ..... 1811
Duminica înfricoşatei judecăţi ..... 1813
Duminica izgonirii lui Adam din rai ..... 1814
Duminica întâia a Postului Mare, a ortodoxiei ..... 1815
Sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din Sevasta ..... 1817
Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci ..... 1818
Praznicul Buneivestiri ..... 1819
Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria Egipteanca ..... 1821
Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim. Duminica Floriilor ..... 1822
Praznicul Învierii Domnului ..... 1824
Sărbătoarea Izvorul tămăduirii. Sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe ..... 1831
Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol Toma ..... 1832
Duminica a treia după Paşti, a mironosiţelor ..... 1834
Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului ..... 1835
Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei ..... 1837
Duminica a şasea după Paşti, a orbului ..... 1839
Praznicul Înălţării Domnului. Sărbătoarea Naşterii sfintei Virginia ..... 1840
Duminica a şaptea după Paşti, a sfinţilor părinţi ..... 1843
Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt ..... 1845
Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, ziua a doua. Sărbătoarea Sfintei Treimi ..... 1847
Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, ziua a treia ..... 1847
Duminica tuturor sfinţilor ..... 1848
Sărbătoarea Naşterii sfântului Ioan Botezătorul ..... 1853
Sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel ..... 1854
Soborul celor doisprezece sfinţi apostoli ..... 1856
Sărbătoarea de paisprezece ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii Noul Ierusalim ..... 1858
Sărbătoarea sfântului prooroc Ilie ..... 1861
Sărbătoarea sfântului mare mucenic şi tămăduitor Pantelimon ..... 1863
Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului ..... 1864
Praznicul Adormirii Maicii Domnului ..... 1867
Sărbătoarea Tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul ..... 1870
Praznicul Naşterii Maicii Domnului ..... 1873
Praznicul Înălţării sfintei cruci ..... 1875
Praznicul Acoperământul Maicii Domnului ..... 1877
Sărbătoarea cuvioasei Parascheva ..... 1879
Sărbătoarea sfântului mare mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir ..... 1880
Soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil ..... 1882
Praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică ..... 1884
Sărbătoarea sfintei muceniţe Ecaterina ..... 1886
Sărbătoarea de treisprezece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim ..... 1887
Sărbătoarea sfântului apostol Andrei ..... 1888
Sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa Domnului ..... 1888
Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae ..... 1890
Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon ..... 1890


Închide