2001
Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea cuvântului ..... 1398
Praznicul Naşterii Domnului ..... 1399
Sărbătoarea întâiului mucenic şi arhidiacon Ştefan ..... 1402
Sărbătoarea sfântului Vasile cel Mare ..... 1403
Praznicul Botezul Domnului ..... 1405
Soborul sfântului Ioan Botezătorul ..... 1407
Cuvântul Domnului peste soborul de la ieslea cuvântului ..... 1409
Duminica vameşului şi a fariseului ..... 1410
Duminica fiului risipitor ..... 1411
Sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan ..... 1412
Praznicul Întâmpinării Domnului ..... 1415
Duminica înfricoşatei judecăţi ..... 1417
Duminica izgonirii lui Adam din rai ..... 1418
Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei ..... 1421
Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci ..... 1423
Sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din Sevasta ..... 1424
Duminica a patra a Postului Mare, a sfântului Ioan Scărarul ..... 1425
Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria Egipteanca ..... 1427
Praznicul Buneivestiri ..... 1429
Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim. Duminica Floriilor ..... 1431
Praznicul Învierii Domnului ..... 1432
Sfintele Paşti, ziua a doua ..... 1434
Sfintele Paşti, ziua a treia ..... 1435
Sărbătoarea Izvorul tămăduirii ..... 1436
Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol Toma ..... 1438
Duminica a treia după Paşti, a mironosiţelor ..... 1439
Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului. Sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe ..... 1441
Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei ..... 1443
Duminica a şasea după Paşti, a orbului ..... 1444
Praznicul Înălţării Domnului ..... 1445
Duminica a şaptea după Paşti, a sfinţilor părinţi ..... 1447
Cuvântul Domnului către regele Mihai ..... 1449
Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt ..... 1449
Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua întâi ..... 1451
Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua a doua ..... 1453
Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua a treia ..... 1455
Sărbătoarea Naşterii sfântului Ioan Botezătorul ..... 1456
Sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel ..... 1458
Soborul celor doisprezece sfinţi apostoli ..... 1460
Sărbătoarea de zece ani de la punerea pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim ..... 1461
Duminica a opta după Rusalii ..... 1463
Sărbătoarea sfântului prooroc Ilie ..... 1465
Sărbătoarea sfântului mucenic şi tămăduitor Pantelimon ..... 1467
Duminica a zecea după Rusalii ..... 1469
Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului ..... 1471
Sărbătoarea creştinătăţii româneşti, ziua întâi ..... 1473
Sărbătoarea creştinătăţii româneşti, ziua a doua ..... 1475
Sărbătoarea creştinătăţii româneşti, ziua a treia ..... 1477
Praznicul Adormirii Maicii Domnului ..... 1478
Sărbătoarea Tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul ..... 1480
Praznicul Naşterii Maicii Domnului ..... 1482
Praznicul Înălţării sfintei cruci ..... 1484
Duminica a douăzecea după Rusalii ..... 1486
Praznicul Acoperământul Maicii Domnului ..... 1488
Sărbătoarea cuvioasei Parascheva ..... 1490
Duminica sfinţilor părinţi de la Niceea ..... 1491
Sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir ..... 1493
Sărbătoarea sfântului Dimitrie Basarabov ..... 1496
Soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil ..... 1497
Praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică ..... 1499
Sărbătoarea sfintei muceniţe Ecaterina ..... 1501
Sărbătoarea de zece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim ..... 1502
Sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa Domnului ..... 1504
Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae ..... 1507
Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon ..... 1509
Sărbătoarea sfântului prooroc Daniel ..... 1512


Închide