2000
Sărbătoarea sfântului sfinţitului mucenic Ignatie ..... 1291
Praznicul Naşterii Domnului ..... 1293
Soborul Maicii Domnului ..... 1294
Sărbătoarea sfântului mucenic şi arhidiacon Ştefan ..... 1296
Praznicul Tăierii împrejur a Domnului ..... 1297
Praznicul Botezului Domnului ..... 1298
Soborul sfântului Ioan Botezătorul ..... 1300
Sărbătoarea sfântului Antonie cel Mare ..... 1301
Sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan ..... 1303
Praznicul Întâmpinării Domnului ..... 1305
Duminica vameşului şi a fariseului ..... 1307
Duminica fiului risipitor ..... 1308
Duminica înfricoşatei judecăţi ..... 1310
Duminica izgonirii lui Adam din rai ..... 1312
Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei ..... 1314
Sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din Sevasta ..... 1315
Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci ..... 1317
Praznicul Buneivestiri ..... 1319
Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria Egipteanca ..... 1321
Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim. Duminica Floriilor ..... 1322
Praznicul Învierii Domnului ..... 1324
Sfintele Paşti, ziua a doua ..... 1325
Sărbătoarea Izvorul tămăduirii ..... 1327
Sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe ..... 1328
Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol Toma ..... 1329
Duminica a treia după Paşti, a mironosiţelor ..... 1331
Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului ..... 1333
Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei ..... 1335
Sărbătoarea sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena ..... 1336
Duminica a şasea după Paşti, a orbului ..... 1337
Praznicul Înălţării Domnului ..... 1338
Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua întâi ..... 1339
Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua a doua ..... 1340
Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt. Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua a treia ..... 1341
Sărbătoarea Sfintei Treimi, a doua zi de Rusalii ..... 1343
Duminica tuturor sfinţilor ..... 1344
Duminica a doua după Rusalii, a sfinţilor români ..... 1346
Sărbătoarea Naşterii sfântului Ioan Botezătorul ..... 1348
Sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel ..... 1349
Sărbătoarea de nouă ani de la punerea pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim ..... 1350
Sărbătoarea sfântului prooroc Ilie ..... 1354
Duminica a şaptea după Rusalii ..... 1355
Sărbătoarea sfântului mucenic şi tămăduitor Pantelimon ..... 1357
Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului ..... 1360
Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua întâi ..... 1362
Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua a doua ..... 1363
Praznicul Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua a treia ..... 1364
Sărbătoarea Tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul ..... 1368
Praznicul Naşterii Maicii Domnului ..... 1370
Praznicul Înălţării sfintei cruci ..... 1373
Cuvântul Domnului şi al sfintei Virginia în zi de pomenire a celor adormiţi ..... 1374
Praznicul Acoperământul Maicii Domnului ..... 1376
Sărbătoarea cuvioasei Parascheva ..... 1378
Cuvântul Domnului pentru începutul lucrului la casa întâlnirii ..... 1381
Sărbătoarea sfântului apostol Iacov, ruda Domnului ..... 1382
Sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir ..... 1384
Soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil ..... 1386
Praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică ..... 1390
Sărbătoarea de nouă ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim ..... 1392
Sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa Domnului ..... 1393
Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae ..... 1394
Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon ..... 1395


Închide