1999
Praznicul Naşterii Domnului ..... 1184
Sărbătoarea sfântului mucenic şi arhidiacon Ştefan ..... 1184
Praznicul Tăierii împrejur a Domnului. Sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare ..... 1186
Praznicul Botezului Domnului ..... 1187
Sărbătoarea sfântului Teodosie, începătorul vieţii de obşte ..... 1188
Ajunul Duminicii fiului risipitor ..... 1190
Duminica fiului risipitor ..... 1191
Sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan ..... 1192
Duminica înfricoşatei judecăţi ..... 1194
Praznicul Întâmpinării Domnului ..... 1196
Duminica Izgonirii lui Adam din rai ..... 1197
Sărbătoarea sfântului sfinţit mucenic Haralambie ..... 1198
Duminica întâia a Postului Mare, a dreptei credinţe ..... 1199
Duminica a treia a Postului Mare, a sfintei cruci ..... 1200
Duminica a patra a Postului Mare, a sfântului Ioan Scărarul ..... 1201
Sărbătoarea sfinţilor patruzeci de mucenici din Sevasta ..... 1202
Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria Egipteanca ..... 1204
Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim. Duminica Floriilor ..... 1207
Praznicul Buneivestiri ..... 1208
Praznicul Învierii Domnului ..... 1211
Sfintele Paşti, ziua a doua ..... 1213
Sărbătoarea Izvorul tămăduirii ..... 1214
Duminica a doua după Paşti, a sfântului apostol Toma ..... 1215
Duminica a treia după Paşti, a mironosiţelor ..... 1217
Duminica a patra după Paşti, a slăbănogului ..... 1219
Sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe ..... 1221
Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei ..... 1222
Praznicul Înălţării Domnului ..... 1223
Sărbătoarea creştinătăţii româneşti, ziua întâi ..... 1224
Sărbătoarea creştinătăţii româneşti, ziua a doua ..... 1225
Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt. Sărbătoarea creştinătăţii româneşti, ziua a treia ..... 1227
Sărbătoarea sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena ..... 1230
Duminica tuturor sfinţilor ..... 1232
Duminica a doua după Rusalii, a sfinţilor români ..... 1234
Cuvântul Domnului către Viorel Ivan, la sărbătoarea sfântului Ioan cel nou de la Suceava ..... 1237
Cuvântul Domnului la începutul fântânii căsuţei din deal ..... 1239
Duminica a cincea după Rusalii ..... 1239
Sărbătoarea Naşterii sfântului Ioan Botezătorul ..... 1242
Duminica a şasea după Rusalii ..... 1245
Sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel ..... 1246
Sărbătoarea de opt ani de la punerea pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim ..... 1249
Rugăciune pentru ploaie ..... 1251
Cuvântul sfintei Virginia şi al Domnului în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului ..... 1251
Praznicul Adormirii Maicii Domnului ..... 1252
Duminica a paisprezecea după Rusalii ..... 1256
Sărbătoarea Tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul ..... 1257
Praznicul Naşterii Maicii Domnului ..... 1260
Praznicul Înălţării sfintei cruci ..... 1263
Sărbătoarea sfântului apostol şi evanghelist Ioan ..... 1265
Praznicul Acoperământul Maicii Domnului ..... 1267
Sărbătoarea cuvioasei Parascheva ..... 1269
Ajunul sărbătorii sfântului Dimitrie, izvorâtorul de mir ..... 1270
Sărbătoarea sfântului mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir ..... 1271
Sărbătoarea sfântului Dimitrie Basarabov ..... 1274
Soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil ..... 1275
Praznicul Intrării Maicii Domnului în biserică ..... 1277
Sărbătoarea de opt ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim ..... 1281
Sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbiţa Domnului ..... 1283
Sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae ..... 1285
Sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon ..... 1286
Duminica sfinţilor strămoşi ..... 1288
Sărbătoarea sfântului prooroc Daniel ..... 1290


Închide